ใบรับรอง

การรับรองของ SGS หมายถึงการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานของ SGS ตามมาตรฐานข้อบังคับและความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการรับรองที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการตรวจสอบทดสอบระบุใบรับรองและวิธีการอื่น ๆ

การตรวจคัดกรอง SVHC จะดำเนินการตาม (i) หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด (161) สารในรายชื่อผู้สมัครที่มีความกังวลสูงมาก (SVHC) สำหรับการอนุมัติที่เผยแพร่โดย European Chemicals Agency (ECHA) ในและก่อนวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เกี่ยวกับกฎระเบียบ (EC) no 1907/2006 เกี่ยวกับ REACH

คุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเรียกดูหรือดาวน์โหลดใบรับรองของเราทางออนไลน์

TIM截图20180125143638.jpg

SGS test report.jpg